Młynki laboratoryjne – typu MUCF i MUKF

1. Opis budowy i działania.

W młynku sitowym mielenie polega na rozbijaniu drobin próbki surowca o zęby i łopatki na wirniku i o zęby na pokrywie młynka. Zainstalowane łatwo wymienne sito wokół wirnika pozwala ujednorodnić przemiał (patrz schemat działania).

Młynek jest urządzeniem wirnikowym o obrotach wirnika od 0 do 6000 obr/min. Rozdrabnianie próbek surowca w młynku bezsitowym następuje wskutek uderzeń drobin surowca o wirujące kołki rozmieszczone na wirniku i o stałe kołki rozmieszczone na pokrywie drzwi, jak i przez wzajemne zderzanie się drobin między sobą (patrz schemat działania).

Dzięki zastosowaniu falownika można w prosty sposób regulować granulację produktu po zmieleniu. Przy małych obrotach wirnika produkt zostanie zmielony na grube frakcje przy dużych obrotach wirnika produkt będzie zmielony na frakcje „mąki”.

Nośnikiem mielonych drobin w obu typach młynków, jest powietrze, które w końcowej fazie mielenia dostarcza zmieloną próbkę do pojemnika pod młynkiem.

Pobierane przez młynek powietrze jest też czynnikiem chłodzącym mielone próbki surowca.

2. Opis obsługi.

Młynek jest zaopatrzony we wtyczkę jednofazowa na 220V lub we wtyczke trójfazową 380V (w zależności od wielkości młynka), którą należy wcisnąć do odpowiedniego gniazda w pracowni. Do odbioru zmielonej próbki należy przygotować właściwy pojemnik, będący na wyposażeniu młynka. Pojemnik ten podpina się pod młynkiem.

W zależności od rodzaju próbki mielonego surowca i wymaganego stopnia jej rozdrobnienia, nalezy dobrać odpowiedni młynek: bezsitowy lub sitowy.

Przykłady użycia odpowiednich młynków do odpowiednich surowców podano w tabeli. Na życzenie klienta młynek laboratoryjny może mieć łatwo wymienne wyposażenie młynka bezsitowego jak i sitowego.

Włącznikiem przyciskowym „start-stop” włącza się młynek. Po uruchomieniu młynka, przeznaczoną do zmielenia próbkę surowca należy skierować z leja zasypowego do komory mielenia poprzez otwarcie zasuwki zainstalowanej u wylotu lejka zasypowego. Zmielona próbka z młynka trafia do podwieszonego pod nim pojemnika.

Szybkie i dokładne wyczyszczenie młynka każdorazowo po mieleniu próbek surowca zapewnia jego konstrukcja, bez tzw. martwych przestrzeni o gładkich i zaokrąglonych powierzchniach.

Młynek wyposażony jest w blokadę elektryczną, która uniemożliwia uruchomienie młynka przy otwartych drzwiczkach.

Młynek posiada atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.Dobór podzespołu mielącego do rodzaju mielonego surowca

Rodzaj próbkiRodzaj wirnika i sita
Przyprawy Ziarna zbóż Kukurydza Węgiel kamienny/brunatny Węgiel aktywny Cukier Sól Tabletki i pastylki Farmaceutyki Kłącza Kory Korzenie Liście Płatki kwiatów Słoma, trawyWirnik z odpowiednią dla próbki ilością łopatek i zębów z zabudowanym wokół silnika sitem. Wymagany stopień rozdrobnienia uzyskuje się poprzez dobór odpowiedniego sita i obrotów wirnika.
Owoce Kazeina Rzepak Sproszkowane mleko Gips Talk Dolomit Suchary CelulozaWirnik kołkowy (bezsitowy); stopień rozdrobnienia zależy od ilości i gęstości osadzenia kołków oraz doboru odpowiedniej prędkości obrotowej.

PARAMETRY TECHNICZNE (1)

Wydajność [g/15sek]Wysokość [mm]Szerokość [mm]Dlugość [mm]Ciężar [kg]Silnik (400V) [kW]Silnik (400V) [obr/min]
100400300350351,23000 – 18000

Pojemność leja zasypowego: 1,5 dm

Pojemność podwieszonego pojemnika: 0,5 dm

PARAMETRY TECHNICZNE (2)

Wydajnosc [kg/1,5min]Wysokosc [mm]Szerokosc [mm]Dlugosc [mm]Ciezar [kg]Silnik (400V) [kW]Silnik (400V) [obr/min]
1900400500603,02880

Pojemność leja zasypowego: 6 dm

Pojemność podwieszonego pojemnika: 6 dm