WE

Do każdego naszego urządzenia dołączamy Deklarację Zgodności WE. Zgodnie ze standardami Unii Europejskiej nasze urzadzenia poddane zostały również badaniom w Laboratorium Badawczym Oddzialu Instytutu Elektrotechniki w Gdańsku mającego certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.